Kysynnän validointi on menestyksen mittari 

Ennen kuin ryntäät koodaamaan MVP varmista, että tuotteella on kysyntää. Yli 90 % startupeista epäonnistuu, koska markkinoilla ei ole kysyntää tuotteelle. Validoimalla ostavan yleisön kiinnostuksen varmistat, että liiketoiminnallasi on onnistumisen edellytykset. 

Investoi vähän, opi paljon

Ennen kuin rakennat ensimmäistä tuoteversiota, turvaa selustasi. Testaamalla kysyntää pystyt pienellä investoinnilla varmistamaan, että tuoteideallasi on potentiaalia kannattavaksi liiketoiminnaksi. Käytä aikasi fiksusti ja laita perusteet kuntoon. 

Tuotteen peruspilarit ovat asiakassegmentti, ongelma ja arvo. Tämä kolmio määrittää miten pysyt palvelemaan asiakkaitasi, miten nopeasti saat ensimmäiset asiakkaat ja mitkä ovat tuotteesi tärkeimmät ominaisuudet. 

Asiakasegmentointia voi tehdä monin tavoin, mutta oleellista on, että tiedät ketkä ovat tärkeimmät asiakkaasi. Alkuvaiheessa kriittisin asiakassegmentti on niin kutsutut early adopterit, eli asiakkaat, jotka ovat valmiita heti ottamaan uuden tuotteen käyttöön. 

Early adopter -asiakassegmentillä on olemassa tietty ongelma, johon he haluavat epätoivoisesti ratkaisua. Ongelma aiheuttaa heissä suurta tuskaa ja se estää heitä saavuttamasta tavoitteitaan.

Tuote ratkaisee tämän ongelman ja tuottaa segmentille merkittävää arvoa. Jos arvoa on vaikea ilmaista tai se ei ole nykyistä ratkaisutapaa parempi, uutta tuotetta ei oteta käyttöön. Arvo poistaa tuskaa, lisää helpotusta, vapauttaa aikaa tai tiputtaa kustannuksia. 

Lue, miksi oikein valitut early adopterit varmistavat tuotteen menestyksen.

Uuden tuotteen luomisessa nämä kolme elementtiä pitää tunnistaa ja näiden täytyy olla tuotteen keskiössä. Kun tiedät mitä ne ovat, voit rakentaa paremman tuotteen, voit tavoittaa asiakkaasi tehokkaammin ja pystyt erottumaan kilpailijoistasi. 

Idean ja kysynnän validointi 

Validointi ei ole akateeminen harjoitus, vaan se raakaa kenttätyötä: validointi pitää tehdä yhdessä asiakkaiden kanssa, heitä haastattelemalla ja ymmärtämällä. 

Tunnista asiakkaiden ongelmat

Kysynnän validointi alkaa idean validoinnista. Problem Fit eli suomeksi ongelman istuvuus tarkoittaa sitä, että selvitetään mikä on asiakassegmentin suurin ongelma. Ongelmia on maailma pullollaan, mutta kaikkia ei ole tarkoitettu ratkaistavaksi. Haluat löytää ongelmia, jotka aiheuttavat asiakkaille suurta tuskaa – vähintään 8 asteikolla 1-10. Nämä ovat sellaisia ongelmia, joihin asiakkaat janoavat ratkaisua. 

Kun olet tunnistanut riittävän isoja ongelmia, pystyt pohtimaan soveltuuko ratkaisuideasi tähän ongelman vai ei. Ja jos ei sovellu, pystytkö muuttamaan ratkaisua siihen suuntaan, että se palvelee asiakkaiden tarpeita.

Tunnista markkinapotentiaali

Ongelma voi olla todellinen ja suurta tuskaa aiheuttava, mutta kannattava liiketoiminta edellyttää, että asiakkaita on riittävästi. Alkuvaiheen asiakkaiden riittävä lukumäärä voi vaihdella, mutta oli se mikä tahansa, potentiaali pitää selvittää, jotta voit pienentää epävarmuutta ja lisätä onnistumisen todennäköisyyttä. 

Asiakassegmenttiin vaikuttaa myös, miten heidät tavoitetaan: onko segmentti myynti- vai markkinointipainotteista vai jotain siltä väliltä. Asiakashankintakustannukset ovat kriittisessä roolissa startupin alkutaipaleella.

Tällä on iso merkitys myös tuotteen näkökulmasta, eli pitääkö tuotteen olla intuitiivinen ja itsenäisesti käyttöön otettava vai järjestetäänkö asiakkaalle erikseen käyttöönotto. 


Näillä palveluilla voimme auttaa

Yhteistyössä kanssamme tunnistat aina tehokkaimman tavan validoida idea. Hiottu prosessimme perustuu vuosien kokemukseen ja jatkuvaan uuden opiskeluun.  Alla on esitelty eri keinoja, miten voidaan validoida markkinakysyntä. 

Istutaan alas, jotta voimme kartoittaa yhdessä mikä on sinun startupille paras etenemistapa. Tarjouksen lisäksi saat tukun vinkkejä.

Early adoptereiden tunnistaminen

Tunnistetaan paras mahdollinen varhaisten omaksujien segmentti, eli asiakasryhmä joka on valmis ottamaan tuotteen heti käyttöön. Asiakassegmentillä pitää olla riittävän suuri tuska ongelman kanssa, se on lukumäärältään riittävän suuri, se pystytään tavoittamaan kohtuudella ja heillä on budjettia investoida. 

Early adopter -markkinointisuunnitelma

Luomme kanssasi suunnitelman, jonka avullatavoitat early adopter -kohderyhmän huomioiden nykyiset resurssit ja osaamisen. Määritämme yhdessä muun muassa tavoitteet, ydinviestit, mittarit ja selkeät toimenpiteet. 

Smoke test eli savutestaus

Luomme tuotteelle laskeutumissivun, johon ajamme liikennettä. Smoke testin tarkoituksena on kerätä potentiaalisilta asiakkailta yhteydenottoja. Näin voidaan validoida tuote ja viestit. Samalla saat ensimmäisten asiakkaiden yhteystiedot jatkotestejä tai myyntiä varten. 

Viestien testaus

Viestien testauksella voidaan selvittää, että mitkä ongelmat, hyödyt, ominaisuudet, segmentit ynnä muut ovat toimivimpia. Tätä voi tehdä esimerkiksi Facebookin, sähköpostilistan tai Google Adsin avulla. 

Asiakashaastattelut

Haastattelut ovat kysynnän validoinnin ytimessä. Annamme selkeitä ohjeita ja haastattelurunkoja, miten asiakkaita kannattaa haastatella tuotekehityssyklin eri vaiheissa, jotta asiakasymmärryksen kerääminen on tehokasta. Voimme myös toteuttaa haastatteluja.

Problem Fitin määrittäminen

Problem fit eli ongelman istuvuus auttaa hahmottamaan, mitkä ovat ne ongelmat joita tuoteidea ratkaisee asiakkaille. Tämä on menetelmä, joka soveltuu ideavaiheeseen ja joka kirkastaa segmentti-ongelma-arvo -kolminaisuuden.

Asiakassegmentin määrittäminen 

Jobs-to-be-done -viitekehystä hyödyntämällä sukellamme syvälle asiakassegmentin pään sisälle ja kartoitamme mitä segmentti ajattelee. Tämä auttaa luomaan paremman tuotteen ja helpottaa asiakashankintaa. 

Rahoitusta vailla?

Tyypillisesti kysynnän varmistamiseen liittyviin palveluihin on mahdollista hakea rahoitusta innovaatiosetelin muodossa. Jos haluat kuulla tästä lisätietoa, varaa tapaaminen Samirin kanssa.

Ota yhteyttä

Samir Abbassi, Liiketoimintajohtaja

+358443391120
samir@meom.fi